top of page

Equip

Direcció i coordinació

Gestió de projectes

Educació i mediació

Experiència i grau d'especialització​Àgora compta amb un personal plenament qualificat per a realitzar totes les tasques que ofereix, tant per la seva formació com per la seva experiència en l’àmbit de l'educació artística i cultural.

Tot l’equip està format per llicenciats en Història de l’Art, Belles Arts, Història o Humanitats i la majoria disposa d’una segona Llicenciatura, Postgrau o Màster. També, una gran part del personal d'Àgora disposa del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), que certifica la formació i les competències necessàries per exercir com a professor a l’ensenyament secundari, i a més, molts educadors també disposen de la habilitació com a Guia Oficial de Turisme de Catalunya. Els educadors, guies i professors poden desenvolupar les classes, visites i tallers en anglès i francès, així com en altres llengües, si s’escau. Els nivells d'idiomes de l'equip s'adeqüen al Marc de Referència Europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.


Formació continuada

​L’equip d’Àgora està en continua formació tant a nivell de continguts com en els procediments, especialment en els nous suports i eines (TIC-Tecnologies Informació i Comunicació) que actualment s’implementen a les aules i museus.

Àgora prioritza tenir equips estables, pel que fomenta contractacions a llarg termini i implica els seus treballadors en els nous projectes de l’empresa per mantenir el seu grau de motivació.

bottom of page