top of page

Equip

Direcció i coordinació

Coordinació i gestió de projectes

Coordinació equip educació 

Educació i mediació

Experiència i grau d'especialització​Àgora compta amb un personal plenament qualificat per a realitzar totes les tasques que ofereix, tant per la seva formació com per la seva experiència en l’àmbit de l'educació artística, cultural i patrimonial. 

Tot l’equip està format per llicenciats en Història de l’Art, Belles Arts, Història i/o Humanitats i la majoria disposa d’una segona Llicenciatura, Postgrau i/o Màster. També, una gran part del personal d'Àgora disposa del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), que certifica la formació i les competències necessàries per exercir com a professor a l’ensenyament secundari, i a més, gran part de l'equip, també disposa de l'habilitació com a Guia Oficial de Turisme de Catalunya. Els educadors i educadores, guies i docents d'Àgora poden desenvolupar les classes, visites i tallers en diferents llengües. Els nivells d'idiomes de l'equip s'adeqüen al Marc de Referència Europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües publicat pel Consell d’Europa.


Formació continuada

​L’equip d’Àgora està en continua formació tant a nivell de continguts com en metodologies, especialment en els nous suports i eines TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) que actualment s’implementen a les aules i museus.

Àgora prioritza tenir equips estables, pel que fomenta contractacions a llarg termini i implica els seus treballadors en els nous projectes de l’empresa per mantenir un alt grau de motivació.

bottom of page